PonyPerformancelogo2 Fiftytwo1
item1
tenningMSDIGN
highpercoilmsd8252w
tenningMSDIGN1
 Tennings box
High perf. coil
coilmal
blinklysbryter
std/el-tenn. coil
Blinklys bryter
tenningsbryter
lysbryter
Tennings bryter
  Lysbryter
ledningsnett instratmsportcomp
 Ledningsnett
Instr.atm sport.c
tennpluggngkvpower2501
batteri
item5a
  Tennplugger
pluggkabler73051
dynamo
item5
pluggkabler73051a
Plugg kabler tay.
 Dynamo pwm.
innslagsrele
shiftlite
 Innslags rele
  Shift
killswitch
frontlamper
 Cut-off switch
 Front lamper
blinklysrele
parklysass
 Blinklys rele
 Park lys assy.
Malloryunilite
large124180
item5a1
item5b
 Mallory unilite
 Tay. spiro pro
PonyPerformancelogo3 PonyPerformancelogo2